"نو گلی پرورده بودم خاک از دستم ربود

آنچنان در بر گرفت انگار در عالم نبود

سال‌ها زحمت کشیدم تا گلم پرورده شد

ناگهان پیک اجل آن غنچه از دستم ربود"


 به خانواده های داغدار صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می کنیم،‌ 

برای آن عزیزان سفر کرده از خداوند بزرگ غفران

 و رحمت واسعه الهی

 و برای بازماندگان صبر جمیل و آجر جزیل خواستاریم.