به گزارش شبکه خبری الحراء:

اعلام سه روز عزای عمومی از سوی سازمان حقوق بشر امت واحده

 جهان اسلام در پی رحلت عالم نستوه و مجاهد 

حضرت آیت الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی 

در سه استان خراسان و ابراز همدردی این سازمان با بیت داغدارشان.

www.m1432.com

(از پروردگار متعال می خواهیم ایشان را در جوار رحمت واسعه خود
 با علی بن موسی الرضا(ع) محشور فرماید.)